Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 868). Ukończyłam 5 – letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J. J . Haubenstocków i Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie i Fundację Terapii Rodzin ,,Na Szlaku” Swoje doświadczenie zawodowe w pracy psychoterapeutycznej zdobywałam pracując w organizacjach pozarządowych (Stowarzyszenie dla Rodzin, Fundacja,,Mederi”) , oświatowych (Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne), pomocy społecznej oraz współpracując w Telefonicznej Poradni dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 przy Instytucie Psychologii Zdrowia, Zakładzie Terapii Rodzin i Psychosomatyki Collegium Medicum UJ w Krakowie, Oddziale dziennym Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie i wielu innych.

Jestem specjalistką i superwizorką w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Pracuję integracyjnie łącząc modalność psychodynamiczną i systemową.

Pracuję z osobami dorosłymi i nastolatkami doświadczającymi trudności takich jak: depresja, lęk, niskie poczucie własnej wartości, zaburzenia osobowości, będących w żałobie, przeżywających problemy w kontaktach społecznych, kryzysy w relacjach, doświadczających poczucia osamotnienia i pustki. Prowadzę psychoterapię par i rodzin w ujęciu systemowym. Pomagam rodzinom w których jeden z członków zmaga się z objawami wpływającymi destabilizująco na jego rozwój jak i na całe funkcjonowanie systemu rodzinnego.
Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych, szkoleń, treningów. Aktualnie prowadzę superwizję w specjalistycznych zespołach terapeutycznych. Stale podnoszę swoje kompetencje i poszerzam umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę systematycznie poddaję superwizji.