Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, specjalność - psychologia wychowawcza. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Doradztwo zawodowe, kierowanie rozwojem i Coaching w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując głównie z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym w szkołach podstawowych i przedszkolach (ogólnodostępnych jak i terapeutycznych), w Stowarzyszeniu Pomocy Samotnym Matkom, aktualnie również w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe, dotyczących między innymi rozwoju życia emocjonalno – społecznego dzieci, sposobów radzenia sobie z agresją i przemocą oraz szkolenia dotyczące stosowania narzędzi diagnostycznych i kurs terapii ręki. Jestem certyfikowanym trenerem TUS.