Ukończyłam psychologię, specjalność psychologia kliniczna (2014r.) oraz studia podyplomowe „Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie – w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem” (2018 r.) w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Brałam udział w licznych szkoleniach oraz kursach doskonalących i kwalifikujących szczególnie z zakresu diagnozy i terapii małych dzieci, m.in. organizowanych przez Fundację „Scolar” i „Synapsis”

Jestem w trakcie szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Posiadam kilkuletnie doświadczenie pracy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami w Publicznych Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych. W pracy zajmuję się diagnozą dzieci oraz terapią dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzę grupy rozwojowe dla dzieci, m.in. Treningi Umiejętności Społecznych i Trening Kontroli Złości oraz dla rodziców – Warsztaty Umiejętności Wychowawczych. Zajmuje się poradnictwem oraz konsultacjami.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej u certyfikowanych superwizorów.