Kinga Słomka – psycholog dziecięcy, pedagog

Jestem psychologiem i pedagogiem, posiadam dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (m.in. dzieci w spektrum autyzmu, z zespołami genetycznymi, porażeniem mózgowym, afazją, niedosłuchem, mutyzmem wybiórczym). Doświadczenie zdobywałam, pracując w przedszkolach oraz w żłobku.

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, realizując specjalizację z psychologii klinicznej i osobowości oraz studia licencjackie z zakresu pedagogiki przedszkolnej z edukacją plastyczną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Swoją wiedzę poszerzam, biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach doskonalących z zakresu diagnostyki psychologicznej i terapii dzieci. Posiadam uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych oraz programu profilaktyki zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”.

Z kim pracuję?

Prowadzę diagnozę i terapię dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, zajmuję się poradnictwem i udzielam konsultacji dla rodziców w zakresie trudności wychowawczych.

Wspieram dzieci w przeżywanych trudnościach rozwojowych i kryzysach, w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Pracuję z dziećmi nieśmiałymi, lękowymi, posiadającymi nieadekwatnie niską samoocenę. Uważam, że aby pomóc, dziecku nieodzowna jest równoległa współpraca z rodzicami, doskonalenie ich kompetencji wychowawczych, psychoedukacja oraz wsparcie emocjonalne, w myśl zasady „szczęśliwy rodzic – szczęśliwe dziecko”.

Co mnie inspiruje?

Jestem żoną i mamą dwójki wspaniałych dzieci. Inspiracją są dla mnie moja rodzina i przyjaciele. Lubię wędrówki i kontakt z przyrodą, w wolnym czasie gram w gry planszowe, maluję i tworzę naturalne kosmetyki.