Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (nr certyfikatu 1186) i psychologiem. Pracuję z dorosłymi, pomagając wyjść z kryzysu emocjonalnego, przejść przez zmianę, poradzić sobie z chorobą, również chorobą somatyczną. Wspomagam osoby cierpiące z powodu nadmiernego lęku, obniżonego nastroju, bezsenności, objawów psychosomatycznych, żałoby oraz trudności w adaptacji do nowych sytuacji życiowych. Wierzę, że zawsze można rozpocząć zmianę i dążenie do dobrego życia. W psychoterapii jest czas i miejsce, aby przyjrzeć się sobie, temu co boli, zrozumieć swoje problemy i wprowadzić zmiany posługując się sprawdzonymi sposobami, otrzymując wsparcie od specjalisty.

Doświadczenie zawodowe

Na co dzień pracuję w gabinecie prywatnym oraz w Poradni Psychoonkologii w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywałam także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Dziennym leczenia zaburzeń afektywnych oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia (Szpital w Tworkach). Od lat zajmuję się świadomie psychologią, angażując się w leczenie, a także w profilaktykę zdrowia, m.in. prowadząc badania oraz warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego. W przeszłości współpracowałam z wieloma firmami, NGOsami oraz uczelniami w Europie. Przez kilka lat rozwijałam program na największych uczelniach medycznych w Polsce, wspierając przyszłych lekarzy, dietetyków i farmaceutów w zdobywaniu umiejętności zarządzania stresem i komunikacji.

Specyfika pracy z klientem

Pracuję w oparciu o podejście poznawczo-behawioralne, które oferuje szerokie spektrum narzędzi do pracy z różnymi problemami, a przy tym jest nieustannie udoskonalane i oparte na badaniach naukowych. Przyglądam się każdemu człowiekowi w indywidualny sposób. Z dokładnością i empatią poznaję osobę, z którą się spotykam w terapii, dopasowując metody do jej/jego wyzwań i potrzeb. Korzystam także z terapii schematów, wywodzącej się z terapii psychoterapii poznawczo-behawioralnej, która kładzie duży nacisk na stałe schematy myślenia oraz zmianę dezadaptacyjnych, negatywnych schematów myślenia i zachowania. Pracuję zgodnie z kodeksem etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, którego jestem członkinią. Stale podnoszę swoje kompetencje i poddaję swoją pracę regularnej superwizji.

Poza pracą uwielbiam czas z bliskimi, najlepiej na świeżym powietrzu lub z muzyką.

Kwalifikacje

Certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (nr 1186) wydany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (2022)

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr. hab A. Popiel oraz dr E. Pragłowskiej w Warszawie – 4-letnie całościowe szkolenie (2017-2021)

Psychologia biznesu, Uniwersytet SWPS w Warszawie (2013-2015)

Psychologia, University of St Andrews, St Andrews, Wielka Brytania (2009-2013)

Języki: polski, angielski