Neurologopeda, filolog polski, terapeuta Metody Warnkego i biofeedback, Provider Neuroflow ATS, terapeuta pedagogiczny. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z obciążonym okresem ciążowym/okołoporodowym, z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadziła terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, zespołem Aspergera. Jako logopeda pracuje również z dziećmi z ORM,  z prostymi wadami wymowy, problemami w czytaniu i pisaniu, alalią czy afazją. W swojej codziennej pracy wykorzystuje wiedzę z licznych szkoleń/warsztatów/ konferencji. O kilku lat w kręgu jej nowych zainteresowań i kompetencji zawodowych znajduje się również terapia dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego CAPD. 

Autorką książek: 

 • „Antek Bystre Oczko – ćwiczę koncentrację, pamięć wzrokową, spostrzegawczość”, cz. I i cz. II, 
 • „Wytęż słuch ćwiczenia językowo-słuchowe”
 • „Oczy dookoła głowy - ćwiczenia percepcji wzrokowej”
 • „Biegiem po rozum do głowy -  ćwiczenia  wzbogacające dziecięcą wiedzę i twórcze myślenie” 
 •  „Mózgowe porażenie dziecięce – studium przypadku” 

Autorka artykułów:

 • Jak długo dziecko potrafi się skupić? O koncentracji uwagi. - Akademia Logopedy  
 • Terapia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. – Forum Logopedy nr 41/2021r. 
 • O wymowie dźwięków rotycznych, Diagnoza i terapia logopedyczna dyslalii, Automatyzacja wymowy głoski [r] – Strefa Logopedy nr 55/2023r. 

Współtworzyła programy mTalent SPE: Zajęcia logopedyczne dla uczniów, młodzieży i dorosłych cz.3 oraz Potrafię. Obszar polonistyczny dla kas IV-VI. 

Autorka scenariuszy ćwiczeń interaktywnych, tekstów i zadań sprawdzających dla uczniów klas I-III oraz kart pracy do programu mTalent Koncentracja i pamięć. 

Przez wiele lat prowadziła autorskie programy logopedyczne: „Chcę mówić pięknie
i wyraźnie”, „Polisensoryczna stymulacja rozwoju mowy dla dzieci 3-4 letnich”, „Sprawne uszko - rozwijanie percepcji słuchowej”, „Koncentruję się, bo już umiem” - skierowany do uczniów z ADD.  Od trzech lat, w ramach przyznawanych grantów, prowadzi zajęcia grupowe z dziećmi 6-7 letnimi zatytułowane: Dobrze słyszę, ale źle się uczę. Można to zmienić-program stymulujący podstawowe funkcje percepcyjno-motoryczne skierowany do uczniów z problemami centralnego przetwarzania informacji połączony z systematycznym treningiem funkcji podstawowych za pomocą urządzenia Brain-Boy Universal (BBU). 

W pracy terapeutycznej wspiera/motywuje dzieci oraz młodzież cytując dwie ważne, mądre i cenne sentencje:

 • Rozwijajmy się tylko wtedy, kiedy stawiamy przed sobą nowe wyzwania.
 • Nie jest ważne, abyś był lepszy od innych – ważne jest, abyś był lepszy od siebie samego z dnia wczorajszego. 

  Motto życiowe:

Nie pozwól, by smutek z przeszłości lub obawa o przyszłość zabrały Ci radość dnia dzisiejszego.

 Lubi podróże, teatr, literaturę hiszpańską i spotkania z inspirującymi osobami.