Jestem psychologiem i certyfikowaną trenerką uważności (mindfulness) dla dzieci i młodzieży metodą Eline Snel. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka i rodziny. Szkolę się jako psychoterapeutka w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. W swojej pracy chętnie korzystam z perspektywy „tu i teraz”, integrując doświadczenie na poziomie myśli, uczuć i odczuć z ciała. Ważna jest dla mnie praca w dialogu, z poszanowaniem indywidualności, wartości i potrzeb drugiej osoby. Wierzę, że zmiana w terapii zadziewa się na drodze poznania, akceptacji i uznania siebie.

Pracuję terapeutycznie i konsultacyjnie z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Pomagam w sytuacjach doświadczania trudności:

 • z regulacją emocji: obniżonym nastrojem, lęku, rozdrażnienia, złości,
 • w obszarze relacji rodzinnych, partnerskich, rówieśniczych, a także z samym sobą,
 • z koncentracją uwagi, natłokiem myśli, pobudzenia psychoruchowego,
 • w radzeniu sobie ze stresem i napięciem,
 • z obniżonym poczuciem własnej wartości,
 • w nauce i uczestniczeniu w środowisku szkolnym/przedszkolnym,
 • dolegliwościami psychosomatycznymi,
 • obniżeniem satysfakcji w życiu zawodowym lub osobistym.

W przypadku pracy z dziećmi poniżej 12 roku życia, warunkiem koniecznym jest dla mnie równoczesna współpraca z rodzicami.

Wykonuję diagnozy psychologiczne dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, w zakresie:

 • gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • określenia przyczyn trudności szkolnych,
 • przesiewowej diagnozy nietypowego rozwoju – nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) czy w spektrum autyzmu,
 • zaburzeń nastroju.

Prowadzę konsultacje dla rodziców, wspierając ich w wyzwaniach rodzicielskich, zarówno wychowawczych, jak i związanych z nietypowym rozwojem dziecka. Pomagam na różnych etapach związanych z diagnozą psychologiczną – przed podjęciem decyzji, w trakcie, a także po diagnozie. Wiem, że proces diagnostyczny bywa wymagający zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. I czasem nie kończy się tylko na przekazaniu wyników badań i zaleceń, potrzebny jest czas na omówienia znaczenia diagnozy i wyrażenia związanych z nią emocji.