Jestem psychoterapeutką dzieci i młodzieży, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, prowadzonym przez Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek Regeneracja w Warszawie. Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym.

W swojej pracy z dziećmi i młodzieżą, zajmuję się całościowymi zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami zachowania, ADHD, zaburzeniami adaptacyjnymi, zaburzeniami lękowymi oraz zaburzeniami nastroju. Wspieram także osoby z trudnościami z samoakceptacją, obniżonym poczuciem własnej wartości i regulacją emocji.

Przez wiele lat byłam związana z placówkami i ośrodkami edukacyjnymi, w których zajmowałam się terapią i edukacją dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i spektrum autyzmu.

Oprócz terapii indywidualnej, zajmuję się także prowadzeniem zajęć z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsze jest dla mnie indywidualne i wielowymiarowe spojrzenie na pojawiające się trudności. Swoją pracę opieram na budowaniu nieoceniającej i bezpiecznej relacji. Podczas spotkań z pacjentami dążę do stworzenia pełnej zaufania, zrozumienia i tolerancji przestrzeni.