Do dołączenia zapraszamy dzieci w wieku 7-9 lat. Początek zajęć planowany jest na połowę listopada.

  •  Uczestnikami mogą być zarówno dzieci nieśmiałe, jak i takie, które mają trudność w rozumieniu relacji społecznych, nie potrafią rozwiązywać konfliktów bez agresji, nawiązywać i utrzymywać relacji, zgodnie współpracować z innymi lub przestrzegać zasad i granic. 
  • Koszt 1200 zł za udział w jednej edycji, cena obejmuje 10 spotkań, każde po 75 min spotkanie podsumowujące dla rodziców, omawiające obserwacje, postępy dziecka, zalecenia i wskazówki do dalszej pracy
  • Warunkiem uczestnictwa jest udział dziecka i rodzica w konsultacji rekrutacyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej :

TUS 7-9 LAT