Zapraszamy dzieci na Trening Umiejętności Społecznych do Dobrej przestrzeni w Warszawie na Ursusie.

Warsztaty są prowadzone przez psychologów dziecięcych.

Trening Umiejętności Społecznych jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 7 - 16 lat, które mają trudności:

  • w relacjach z rówieśnikami,
  • w radzeniu sobie z emocjami,
  • adekwatnej samoocenie,
  • w asertywnej postawie.

Zajęcia będą odbywały się małych grupach, będą prowadzone w formie interaktywnej – gier, zabaw, trenowania umiejętności. Pozwolą na nabycie umiejętności społecznych i emocjonalnych w bezpiecznych warunkach i w aktywnej formie.

Cena i czas trwania zajęć

Na TUS składa się cykl 10 spotkań, każde będzie trwało 75 minut, koszt całego cyklu 1000 zł (możliwość płatności w dwóch ratach). Dodatkowy koszt udziału w zajęciach to indywidualna konsultacja z psychologiem będąca jednocześnie spotkaniem kwalifikacyjnym do grupy w cenie 100 zł.

Miejsce warsztatów

Dobra Przestrzeń ul. Drzymały 18 lok.24 Warszawa Ursus

Grupy wiekowe:

Prowadzimy zapisy do następujących grup wiekowych:

  • 7-9 lat
  • 10-12 lat
  • 13-15 lat
  • 16-17 lat

Kontakt

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu:
Email: kowalczyk248@vp.pl

Nr telefonu: 502 166 715 (prosimy o kontakt poprzez SMS).