Nazywam się Ewa Badora- Skłodowska, jestem- z wielkiej pasji: familiologiem, z wykształcenia: pedagogiem przedszkolnym, wczesnoszkolnym i korekcyjnym oraz mediatorem rodzinnym, posiadam stopień nauczyciela kontraktowego. Ukończyłam szkolenia: „Bajkoterapia kliniczna", „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ” (szkolenie dla psychologów i pedagogów z zakresu programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”),I i II stopień kursu teatralnego „Teatr szkolny- techniki teatralne i dramowe w pracy z dziećmi i młodzieżą” zorganizowane przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, posiadam także Certyfikat ukończenia Mindfulness Based Living Course, a ostatnio- ukończyłam szkolenie dla trenerów „Trening Zastępowania Agresji” właśnie w „Dobrej Przestrzeni”. Pracuję jako wychowawczyni klasy „0” w szkole podstawowej w Ożarowie Mazowieckim.

Program profilaktyczny pt. „W magiczno- bajecznej Krainie Wartości” , którego jestem autorką, to program warsztatów emocjonalnych, cykl grupowych zajęć dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym. Może być on realizowany w przedszkolach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, domach kultury i innych placówkach dziecięcych wspierających rozwój społeczno- emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym. Misją niniejszego programu profilaktycznego jest dyskretna i subtelna pomoc w procesie kształtowania się dziecięcego charakteru i podstaw inteligencji emocjonalnej. Program profilaktyczny pt. „W magiczno- bajecznej Krainie Wartości” posiada pozytywną opinię doradcy metodycznego. Jest on dostosowany do dziecięcego sposobu rozumienia świata i pełni jakże odpowiedzialną funkcję porządkowania wizji świata w oczach małego człowieka (zarówno świata zewnętrznego, jak i dziecięcego świata wewnętrznego), dzięki czemu może efektywnie wspierać dziecięcy rozwój od adaptacji przedszkolnej do momentu zbudowania gotowości szkolnej.

Głównym celem profilaktycznego programu pt. „W magiczno- bajecznej Krainie Wartości” jest  zapoznanie dzieci z wartościami, jakimi warto się w życiu kierować, ograniczanie zaś negatywnych relacji międzyludzkich oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania własnych uczuć i innych ludzi. Mając na względzie fakt, że podstawową aktywnością dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa, tak skonstruowałam program, by wszystkie metody, formy pracy i środki dydaktyczne odpowiadały możliwościom i potrzebom dzieci na tym etapie rozwojowym. Obok głównej metody: modelowania (metoda „Dobry wzorzec”), najczęściej stosowaną przeze mnie metodą jest bajkoterapia (bajki psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne i relaksacyjne) oraz teatr wyobraźni. Zajęcia warsztatowe realizowane są przy pomocy oryginalnych pomocy dydaktycznych: kukiełki „Leszka- Uśmieszka”, bajek terapeutycznych pisanych na potrzeby konkretnego tematu, „latającego dywanu”, „zaczarowanego kocyka bezpieczeństwa”, „magicznego pudełeczka pocieszenia”, „pudełka śmiechu”, „magicznej kuli”, „Miłej rady Leszka- Uśmieszka”- inspirującej i motywującej sentencji podsumowującej temat każdych zajęć (zawsze inna, dostosowana do realizowanego tematu), oraz pieczątek z uśmiechem.

Uczęszczając na treningi umiejętności społecznych dzieci, będą mogły zdobyć pożądane umiejętności prospołeczne i nauczyć się właściwie wyrażać swoje emocje. Wszystko to odbywać się będzie w bajecznym świecie sympatycznej kukiełki, która zaprosi dzieci do wspólnej zabawy, rozwijając przy okazji ich kompetencje społeczne, a także zainteresowania teatralne i czytelnicze. Tematy zajęć warsztatowych zawsze dotyczyć będą uniwersalnych wartości typu: miłość, przyjaźń, zdrowie, dobro itp. oraz sytuacji trudnych, z którymi dzieci, mogą zetknąć się na co dzień (np. jak odmawiać obcym). Podczas zajęć warsztatowych „drzwi do świata dziecka” otwiera wspomniana już wcześniej, kukiełka Leszek- Uśmieszek: wymyślony członek grupy, z którym dzieci chętnie się utożsamiają. Ta miła kukiełka, która stanowi wzorzec zachowań, porozumiewania się, wartości i postaw moralnych, to dodatkowy Obiektywny Głos, który pomaga dzieciom w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, pokonywaniu lęków i trudności, radzeniu sobie z emocjami itd. W trakcie zajęć dzieci poznają bajki terapeutyczne, niedokończone opowiadania, które dotyczą zmagań Leszka- Uśmieszka z jego lękami czy trudnościami, następnie wspólnie z prowadzącą  i kukiełką wymyślają zakończenie, co umożliwia wspólne przejście wyboistą drogą do pozytywnego rozwiązania problemu.

Leszek Uśmieszek

Warsztaty oparte są na rzeczywistych dziecięcych problemach, trudnościach ilustrujących życie w społeczeństwie, konfliktach i dylematach, które są dzieciom znane z dnia codziennego. Podczas zajęć dzieci ćwiczą zachowywanie się w trudnych sytuacjach, które  rzeczywiście mogą się im przydarzyć w przyszłości, odgrywają różne sytuacje towarzyskie, analizują hipotetyczne problemy społeczne czy rozwiązują konflikty.  Program zawiera treści programowe opisane w formie IX obszarów tematycznych. Obszary te są ze sobą powiązane, wzajemnie się uzupełniają i odpowiednio nawiązują do Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. W trakcie zajęć warsztatowych ma miejsce integracja treści z poszczególnych obszarów, co umożliwia pełne wsparcie dziecięcego rozwoju społeczno- emocjonalnego.