Nazywam się Ewa Badora- Skłodowska, jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek: pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika korekcyjna i wczesnoszkolna (pięcioletnie studia magisterskie), studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, kierunek: pedagogika ogólna, specjalność: pedagogika przedszkolna oraz studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek: konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne.

Ukończyłam szkolenia: „Bajkoterapia kliniczna", „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców ” (szkolenie dla psychologów i pedagogów z zakresu programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”),I i II stopień kursu teatralnego „Teatr szkolny- techniki teatralne i dramowe w pracy z dziećmi i młodzieżą” zorganizowane przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, posiadam także Certyfikat ukończenia Mindfulness Based Living Course, a ostatnio- ukończyłam szkolenie dla trenerów „Trening Zastępowania Agresji” .

Jestem autorką programu „W magiczno- bajecznej Krainie Wartości”, na podstawie którego realizuję z sukcesami Treningi Umiejętności Społecznych w przedszkolach i nie tylko.  Pracuję jako pedagog w klasie „0” w szkole podstawowej w Ożarowie Mazowieckim.