Trening słuchowy Neuroflow- praktyczne wskazówki

Obecnie trudności przetwarzania słuchowego są dość powszechne. Jak wiemy z badań problem, ten dotyka około 40-50% dzieci z trudnościami w uczeniu się. Problem przetwarzania słuchowego może towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: opóźniony rozwój mowy, zaburzenia uwagi, trudności w czytaniu i pisaniu.

Na dzień dzisiejszy na rynku, dostępnych jest wiele treningów słuchowych, a ich lista ciągle się wydłuża. 

W artykule postaram się odpowiedzieć na kilka praktycznych pytań, często zadawanych przez rodziców dotyczących treningu słuchowego Neuroflow .

Trening Neuroflow jest treningiem wyższych funkcji słuchowych skierowanym głównie do dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Trening wymaga od dziecka aktywnego udziału w  treningu tzn. że dziecko musi reagować na stawiane przed nim zadania. 

Trening Neuroflow  poprzedza diagnoza u certyfikowanego Providera Treningu Neuroflow ATS. Diagnoza trwa około 1,5h. Po diagnozie w ciągu 7 dni roboczych przygotowywany jest dla dziecka program ćwiczeń. Zestaw przygotowanych ćwiczeń  dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

Trening Neuroflow składa się z trzech etapów. Przy czym nie wszystkie etapy treningu muszą być zrealizowane. Każdy etap poprzedzony jest diagnozą i na tej postawie zapada decyzja o udziale dziecka w kolejnym etapie treningu.

Etapy treningu trwają od 8 tyg. do 9 tygodni. 

Koszt poszczególnych etapów treningu wynosi:

  • I etap - 370zł
  • II etap - 360zł
  • III etap i każdy kolejny- 350zł
  • *zniżka dla rodzeństwa 10% (przy wpłacie za min.2 treningi jednocześnie)

Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu. Rodzic decyduje, w jakiej formie odbywają się sesje treningu. Trzy sesje tygodniowe mogą odbywać się w domu dziecka pod nadzorem rodzica, bądź jedno spotkanie odbywa się w poradni z Providerem Treningu Neuroflow ATS, a dwa spotkania w domu dziecka pod nadzorem rodzica.  Każda sesja treningu Neuroflow realizowanego w domu dziecka trwa ok. 20-25 min. W poradni spotkanie trwa ok. 50 min. (trening Neuroflow oraz dodatkowe ćwiczenia wspomagające proces uczenia się). 

Oprzyrządowanie potrzebne do przeprowadzenia ćwiczeń słuchowych w domu:

  • Słuchawki nauszne, stereofoniczne,
  • Komputer stacjonarny lub laptop z monitorem o rozdzielczości min. 1024x768,
  • Stabilne połączenie z internetem,
  • Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox,
  • Wyłączony AdBlock lub inna aplikacja blokująca reklamy,
  • Włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies.

Źródło:

https://neuroflow.pl/pl/