Jestem neurologopedą, pedagogiem-terapii pedagogicznej, terapeutą Integracji Sensorycznej.

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie na Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie, studia Podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadząc prywatną praktykę. Brałam udział  w licznych kursach i szkoleniach m.in. „Symultaniczno-Sekwencyjna metoda czytania” „Move To Learn”, szkolenie z metody „Biofeedback”, „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się”, „Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT (Screeningowego Audiometru Tonalnego z Testami Centralnymi)”. Aktualny kierunek moich zainteresowań zawodowych to specyficzne trudności w uczeniu się, specyficzne zaburzenia językowe oraz dieta dzieci.

Prowadzę konsultacje, diagnozę i terapię logopedyczną oraz diagnozę i terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży.