Problemy koncentracji uwagi, przetwarzania słuchowego, diagnoza i terapia Metodą Warnkego jako terapia wspomagająca wydłużanie umiejętności skupienia uwagi przez dłuższy czas. 

Wyobraź sobie swoje dziecko, które siedząc w ławce szkolnej, nie nadąża za tokiem prowadzonej lekcji. Wyobraź sobie, jak bardzo spada koncentracja uwagi, kiedy dziecko nie jest w stanie dobrze usłyszeć i zapamiętać treści przekazywanej przez nauczyciela.

A co, jeśli znaczenie ma również szum panujący na lekcji, zmienność głosu nauczyciela i punkt, z którego on dociera. Co wtedy się dzieje? Zazwyczaj diametralnie spada motywacja, pojawia się zagubienie, stres, spada samoocena. Co robi wtedy dziecko ? Zazwyczaj przestaje słuchać, o czym jest lekcja, zaczyna wyglądać przez okno, rozmawiać z kolegą z ławki, wyjmuje niepotrzebne rzeczy znajdujące się w plecaku, zaczynają się ruchy manipulacyjne, a co najgorsze bardzo niewielka część informacji zostaje przyswojona po lekcji. A co jeśli lekcji jest pięć, siedem ? Następuje ogromne zmęczenie, rozdrażnienie, a na pytanie rodzica „co dzisiaj było w szkole?” dziecko odpowiada „nie wiem, nie pamiętam”. 

Jak możemy pomóc dziecku, aby było mu łatwiej, aby mogło w pełni korzystać i zdobywać nową wiedzę ?

Przede wszystkim najważniejsze jest odnalezienie przyczyny i praca nad usprawnianiem jej. W dużej mierze problem tkwi w zaburzeniach przetwarzania słuchowego i o tym chciałam szerzej napisać, aby uwrażliwić rodziców na to zagadnienie. Zaburzenie przetwarzania słuchowego to zespół objawów wynikających  z zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego i występują pomimo prawidłowej czułości słuchu. Wynikają z dysfunkcji centralnej, nerwowej części układu słuchowego i objawiają się niewłaściwym przetwarzaniem bodźców słuchowych. Przyczyny nie są do końca znane, natomiast pojawiają się powtarzające czynniki ryzyka takie jak: w okresie prenatalnym: infekcje wirusowe, niedotlenienie podczas porodu, wcześniactwo, w okresie postnatalnym: wady słuchu, przewlekłe występowanie zapalenie ucha środkowego, przerost migdałka, dyspozycje genetyczne. 

Jeśli rozpoznają państwo choć jeden z wyżej wymienionych objawów, jest to pierwszy sygnał do podjęcia kroków w kierunku diagnostyki. Najpierw należy zbadać słuch fizyczny, badanie wykonuje się zazwyczaj laryngolog. Po uzyskaniu prawidłowego wyniku, wykluczającego niedosłuch można poszerzyć diagnostykę w kierunku przetwarzania słuchowego. Badanie to wykonywane jest za pomocą specjalistycznego, wystandaryzowanego sprzętu, który określa, na jakim poziomie jest dziecko, a jaki poziom powinno osiągnąć, aby móc lepiej funkcjonować nie tylko w szkole, ale i na co dzień w domu, na podwórku, wśród rówieśników. Mierzonych jest osiem podstawowych funkcji: próg kolejności wzrokowej, słuchowej, słyszenie kierunkowe, różnicowanie tonów, synchroniczne wystukiwanie rytmu, czas reakcji z wyborem, wzorzec częstotliwości, wzorzec czasu. Dodatkowo podczas badania wykonywane są przesiewowe próby umiejętności wodzenia wzrokiem, koordynacja wzrokowo-ruchowa, pamięć słuchowa świeża, a w starszych klasach umiejętność czytania. 

Treningi skonstruowane są w sposób, który wspomaga wydłużanie czasu koncentracji, rozwijanie uwagi, pamięci słuchowej, szybkość reakcji na bodźce słuchowe. W efekcie systematycznej terapii u dzieci następuje ogromna poprawa oraz wydłużenie czasu koncentracji uwagi w szkole, czynnościach codziennych, lepsze rozumienie mowy, a także języków obcych. Obserwuje się, co poparte jest badaniami naukowymi, że dzieci, które uczestniczyły w terapii metodą Warnkego zaczynają lepiej czytać, wykonywać różne operacje słuchowe jak analiza, synteza, szybciej przyswajają naukę pamięciową wierszyków, dat, więcej zapamiętują informacji po lekcjach (a zatem skraca się czas pracy w domu). Dzięki prostemu zapisowi wyników zadań łatwo śledzić postępy dziecka, a i samo dziecko ma dużo większą motywację, obserwując, jakie robi postępy. Terapia przetwarzania słuchowego jest również często wykorzystywana jako metoda wspomagająca koncentrację uwagi w starszych klasach szkoły podstawowej, szkół średnich, czy uczelni wyższych przed egzaminami. Już kilkumiesięczny trening daje pozytywne efekty, wydłuża czas koncentracji na zadaniu, poprawia umiejętność aktywnego słuchania, rozumienia mowy. 

Rodzicu jeśli zastanawiasz się, czy to jest dobra metoda, zapraszamy na konsultację w sprawie przetwarzania słuchowego, koncentracji uwagi. Otrzymasz rzetelną pomoc, diagnostykę oraz wsparcie.