mgr Dorota Dawidowicz – nauczyciel mianowany, specjalista terapii pedagogicznej, wieloletni terapeuta metody Warnkego.

Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna (2010r.) , studia podyplomowe na kierunku – Matematycznie uzdolnione dzieci (2015r.)

Od 11 lat związana z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną , zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci z grupy ryzyka dysleksji, dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, terapii ręki.

Ukończyła kurs I i II stopnia metodą Warnkego , prowadzi diagnozę przyczyn oraz terapię zaburzeń podstawowych funkcji centralnych.

Prowadzi warsztaty z terapii ręki (usprawniające motorykę dużą i małą) oraz warsztaty „Efektywnego uczenia się i koncentracji uwagi”