„Skoncentruj się!” Jak często przewija się przez nasze uszy to wyrażenie? Jak widać umiejętność skupienia uwagi jest w dzisiejszym świecie bardzo ważna. „Koncentracja uwagi to umiejętność skupienia się na jednej rzeczy.” Pełni ona istotną rolę w procesie nauczania. Jest niezbędna podczas wykonywania konkretnych działań. Umiejętność ta kształtuje się stopniowo w trakcie naszego życia. Przykładowo średni czas koncentracji uwagi u dzieci 11-13- letnich to około 35-45 min. Z tego wynika, że dziecko szkolne powinno być skoncentrowane podczas trwania prawie całej lekcji, ale czy tak jest? Trudności w koncentracji to dość powszechna przypadłość zarówno wśród dzieci jak i młodzieży. Dziecko z trudnościami w koncentracji jest nieuważne, ma trudności w rozumieniu poleceń, co w konsekwencji prowadzi do braku możliwości wykazania się posiadaną wiedzą, nie kończy rozpoczętych czynności, nie wie co się działo na lekcji. Dziecko z trudnościami w skupieniu się może szybko się męczyć, pracować wolno i popełniać przy tym dużo drobnych pomyłek. Jak widać trudności w koncentracji przysparzają wielu dodatkowych trudności. Aby zminimalizować konsekwencje braku koncentracji uczeń może wykonywać ćwiczenia usprawniające koncentrację. Wskazane jest, aby ćwiczenia wpleść w rytm dnia i powtarzać systematycznie. Najlepiej gdy specjalista- terapeuta pedagogiczny na zajęciach indywidualnych bądź grupowych za pomocą określonych testów oceni poziom koncentracji uwagi dziecka, postara się znaleźć przyczynę braku koncentracji oraz pokaże jak w formie zabawowej poprawić koncentrację, tak aby dziecko szybko się nie zniechęciło i chętnie wykonywało codzienny trening koncentracji.