Z dzieckiem warto przyjść do logopedy gdy:

Występują trudności w zakresie jedzenia: dziecko ma trudności ze ssaniem, połykaniem, gryzieniem lub żuciem, dziecko ma trudności ze spożywaniem pokarmów (chce jeść tylko wybrane produkty, nie chce jeść pokarmów o określonej konsystencji i twardości, podczas jedzenia ma odruch wymiotny).

Dziecko nie reaguje na polecenia, bądź ma trudności z rozumieniem poleceń, często prosi o powtórzenie pytania, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, nie reaguje na imię. 

Dziecko mówi niewyraźnie, wypowiedzi dziecka są niezrozumiałe przez dalsze otoczenie. 

 Dziecko nie głuży (około 3- go miesiąca życia), nie gaworzy (ok. 6-7 miesiąca życia).

Dziecko skończyło roczek i nie wymawia pojedynczych słów np. baba, tata.

 Dziecko dwuletnie ma ograniczony zasób słownictwa (wypowiada kilka, kilkanaście słów) lub nic nie mówi, nie tworzy prostych zdań dwuwyrazowych np. „mama da”.

Dziecko w 4 roku życia nie wymawia głosek s,z,c,dz (mówi np. śowa zamiast sowa).

Dziecko w 5 roku życia nie wymawia głosek sz, rz, cz, dż (mówi np. zaba zamiast żaba). 

Dziecko w 6 roku życia nie wymawia głoski r.

Dziecko 7- letnie nie wymawia określonej głoski, zamienia głoskę na inną, bądź wymawia głoskę zdeformowaną.

Pojawiły się niepokojące zmiany w budowie narządów mowy dziecka, dziecko ma stale otwartą buzię, oddycha przez usta, nadmiernie się ślini, w trakcie mówienia wysuwa język między zęby.

Dziecko ma trudności z nauką czytania, pisania.

Dziecko się jąka, przestało mówić w określonych miejscach lub nie odzywa się do określonych osób np. w szkole, przedszkolu.

Wtedy, gdy mamy wątpliwości co do prawidłowości rozwoju mowy i komunikacji dziecka.

Im szybciej wprowadzone zostaną oddziaływania logopedyczne, tym łatwiej będzie poradzić sobie z trudnością dziecka i szybciej osiągniemy planowany efekt.