Psycholog sportu – kim jest i w czym może pomóc?

Kariera sportowa wiąże się z wieloletnim świadomym i dobrowolnym podejmowaniem aktywności sportowej, która jest ukierunkowana na dojście do swoich maksymalnych osiągnięć. Z reguły celem przygotowania sportowego jest wzięcie udziału w zawodach. Oprócz rozwoju mięśni i wydolności ciała bardzo ważnym aspektem sportowca jest psychika, która pomaga w przezwyciężaniu trudności i wchodzeniu na kolejny szczebel kariery. Coraz częściej w rozwoju umiejętności mentalnych sportowca pomaga psycholog sportu. 

Czym dokładnie zajmuje się psycholog sportu i czy współpraca z nim jest zarezerwowana tylko dla sportowców zawodowych?

Psycholog sportu wspiera w zakresie rozwoju umiejętności psychologicznych, które mogą poprawić funkcjonowanie na różnych etapach kariery sportowej. Stosuje zestaw ćwiczeń i inne formy pomocy psychologicznej, które są przydatne w grupie dzieci, młodzieży i dorosłych, zarówno w sportach indywidualnych, jak i zespołowych. Konsultuje osoby wspierające zawodnika, m.in. trenerów i rodziców młodych sportowców.  W swojej pracy skupia się na rozwiązaniu konkretnego problemu, ale także pomaga w rozwijaniu przydatnych umiejętności psychologicznych w danej dyscyplinie sportowej. Najczęstszymi elementami, nad którymi pracuje z klientami, są obszary radzenia sobie ze stresem, stawiania celów, polepszania koncentracji i wzmacniania pewności siebie.

Wsparcie psychologa sportu przydaje się także w dziedzinach niezwiązanych ze sportem, takich jak edukacja, muzyka i biznes, w których można optymalizować umiejętności psychologiczne potrzebne do wykonania danego zadania.

Psycholog sportu

Jak pracuje psycholog sportu?

W trakcie pierwszej konsultacji psycholog określa kierunek dalszej współpracy, a następnie dobiera sposoby, które mogą wpływać na rozwój umiejętności mentalnych sportowca. Stosowane przez niego narzędzia są dopasowane do wieku zawodnika oraz stopnia zaawansowania w trenowanej dyscyplinie.

Jakie korzyści może przynieść współpraca z psychologiem sportu?

Psycholog sportu może pomóc w optymalizowaniu funkcjonowania zawodnika, który chce poprawić swoje osiągnięcia sportowe i ogólną jakość życia. Wspiera rozwój motywacji, umiejętności formułowania celów, samoświadomości i pewności siebie. Pomaga w wypracowaniu strategii związanych z zarządzaniem emocjami, zmniejszaniem lęku i stresu, co może zwiększyć wzrost wydajności, a także poziom koncentracji. Wskazuje sposoby komunikacji i współpracy, które mogą polepszyć funkcjonowanie w grupie.

Źródła:
  • Łuszczyńska Aleksandra (2011) Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne
  • Hemmings Brian , Holder Tim (2014) Psychologia sportu. Studia przypadków
  • Jan Blecharz, Małgorzata Siekańska, Gershon Tenen (2021) Jak zostać mistrzem w sporcie i w życiu