Diagnozę pedagogiczną wykonujemy na jednym spotkaniu, które trwa od 60 do 120 minut (w zależności od etapu edukacyjnego oraz możliwości rozwojowych dziecka).

Badanie obejmuje:

 • wywiad pedagogiczny (ok. 20 minut),
 • badanie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • badanie umiejętności szkolnych,
 • opis badania,
 • opis wskazówek do pracy z dzieckiem w domu oraz szkole.

Na badanie należy zabrać ze sobą:

 • informację ze szkoły na temat rozwoju dziecka. Wzór informacji można pobrać tutaj.
 • zeszyty dziecka z wiodących przedmiotów, np. język polski, matematyka, język angielski, lub inne wytwory pracy dziecka, takie jak rysunki, szlaczki.

Cennik diagnoza dysleksji rozwojowej

Koszt 950 zł, cena obejmuje:

 • Wywiad psychologiczny, badanie testem inteligencji i opis wyników badania.
 • Wywiad pedagogiczny, badanie funkcji percepcyjno-motorycznych i opis badania.
 • Omówienie wyników badań przez specjalistę.
 • Przygotowanie opinii przez specjalistę.

Opinia wydawana jest po wcześniejszym ustaleniu terminu z recepcją Poradni Dobra Przestrzeń