Jestem pedagogiem specjalnym z 25 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi
i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od wielu lat pełnię funkcje konsultanta ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz pracownika naukowego w Instytucie Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Posiadam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki specjalnej. Moje działania zawodowe związane są z szeroko rozumianym wsparciem pedagogiczno- terapeutycznym dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z niepełnosprawnością. W tym także grupy ze spektrum autyzmu. Jestem autorką kilku publikacji odnoszących się do powyższej problematyki. Między innymi:

 • Jego wysokość dziecko. Dyfin, Warszawa 2020.
 • Inny nie znaczy gorszy: przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2020; 591 (6): 25-36.
 • Rodzic w edukacji włączającej jako współuczestnik procesu, w: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole / Chrzanowska Iwona, Szumski Grzegorz (red.), FRSE i Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 2019;
 • Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz edukacja ustawiczna, w: M. Anasz, J. Wojtyńska, H. Drychal (red.), Rehabilitacja – wsparcie – inkluzja w kierunku polityki wobec niepełnosprawności. Wydawnictwo: Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2017.

Moją misja jest mentoring skierowany do osób z niepełnosprawnością. Poprzez wzmacnianie działań edukacyjno-terapeutycznych oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem (refleksją nad zastosowaniem wiedzy, umiejętności, doświadczenia) dążę do inicjowania procesu zmian, koncentrujących się na mocnych stronach, zasobach i możliwościach osób z którymi pracuje.

W Dobrej Przestrzeni prowadzę:

 • Konsultacje dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością, tym także ze spektrum autyzmu oraz ich rodziców i rodzeństwa.
 • Akademię Rozwoju Umiejętność Wychowawczych dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
  Tematyka warsztatów:

  • Dajmy dziecku prawo do niedoskonałości – akceptacja dysfunkcji.
  • Rola rodziców w kształtowaniu szczęśliwej i odpowiedzialnej osoby
   z niepełnosprawnością.
  • Jak uczyć samodzielności podążając za rozwojem dziecka.
  • Poza poczuciem winy w wychowaniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapisy pod numerem telefonu: 603 990 840

Beata Rola Pedagog specjalny Warszawa Ursus