Uruchomiliśmy zapisy na nowe edycje zajęć grupowych tj. Treningu Umiejętności Społecznych, Treningu Zastępowania Agresji, Grupy rozwojowej dla młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Trening umiejętności społecznych

Termin

Marzec/Kwiecień 2022

Trening Umiejętności Społecznych jest adresowany do dzieci, które potrzebują wsparcia w zakresie rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Grupy wiekowe:

I grupa - 5-6  lat

II grupa - 7-9 lat

III grupa - 10 -12 lat

Zapraszamy dzieci które mają trudności:

  • w relacjach z rówieśnikami,
  • w radzeniu sobie z emocjami,
  • adekwatnej samoocenie,
  • w asertywnej postawie.

Zajęcia będą odbywały się małych grupach (do 8 osób), będą prowadzone w formie interaktywnej – gier, zabaw, trenowania umiejętności. Pozwolą na nabycie umiejętności społecznych i emocjonalnych w bezpiecznych warunkach i w aktywnej formie.

Więcej informacji

Grupa rozwojowa dla młodzieży

Termin

Kwiecień 2022

Okres dorastania jest bardzo ważnym etapem w życiu każdego człowieka, Do zrealizowania tych życiowych celów potrzebuje zrozumieć siebie, otrzymać wsparcie i zrozumienie od grupy rówieśniczej, potrafić komunikować swoje emocje i potrzeby.  Dlatego tak istotne może być uczestnictwo w grupie terapeutycznej, która daje możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz swoich relacji z innymi. 

Udział w Grupie Rozwojowej polecany jest przede wszystkim dla osób, które chcą zrozumieć przyczyny przeżywanych problemów, czują się samotne, niezrozumiane przez innych i chcą nauczyć się, jak być z ludźmi w bardziej satysfakcjonujący sposób.

Wiek uczestników:

VII-VIII klasa szkoły podstawowej

Więcej informacji

Szkolenie dla specjalistów: Trening Zastępowania Agresji (TZA-ART)

Termin:

  1. część - 08-09.04.2022
  2. część - informacja wkrótce

piątki: 14:00 - 20:00
soboty: 9:00 - 19:00

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych i psychologów pracujących z osobami wymagającymi wsparcia w zakresie budowania kompetencji społecznych i radzenia sobie ze złością. Zdobyte kompetencje posłużą im do prowadzenia zajęć z zakresu treningu umiejętności społecznych, treningu kontroli złości i treningu wnioskowania moralnego. 

W czasie szkolenia uczestnicy otrzymają niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć. Zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe, które pomogą im w zaplanowaniu i przeprowadzeniu warsztatów dziećmi. 

Więcej informacji