Z wykształcenia jestem psychologiem. Ukończyłam psychoterapię systemową ( rodziną), mam też przygotowanie pedagogiczne. Ukończyłam wiele szkoleń z zakresu pomocy dzieciom z zaburzeniem rozwoju m.in. terapię behawioralna, szkolenia z metody krakowskiej, trening umiejętności społecznych. Na co dzień prowadzę psychoterapię dzieci, młodzieży, dorosłych w poradniach zdrowia. Swoje doświadczenie zdobyłam pracując z dziećmi i rodzinami borykającymi się z problemami m.in uzależnień, przemocy. Pracowałam w przedszkolu i szkole  integracyjnej i  z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.
Swoją pracę opieram na łączeniu różnych metod terapeutycznych z różnych nurtów w zależności od potrzeb.
Kocham swoją pracę, a największą nagrodą dla mnie jest uśmiech pacjenta